2017/08/21

TÂM SỰ CỦA MỘT CỰU CHIẾN BINH NHÂN DỊP LỄ VU LAN

(Phan Liên Khê viết tặng Đặng Huy Văn)
       
       Ngày xưa theo mẹ lên chùa,
Chắp tay lễ Phật giữa mùa Vu Lan.
       Bàn thờ nghi ngút khói nhang,
Cầu mong hai chữ bình an cho đời.

2017/08/14

THƠ TẶNG CỦA THƯỢNG TÁ PHAN LIÊN KHÊ

CON VỀ HƯƠNG TÍCH
(Kính tặng bác Đặng Huy Văn)

Hương Tích cửa thiền rợp bóng cây,
Chiều nay con đã trở về đây.
Bâng khuâng nhớ mẹ qua gian khó,
Thổn thức thương cha thoát đọa đày.
Vẫn thấy dáng em bên khóm trúc,
Còn mơ hình bạn dưới vầng mây.
Chắp tay thành kính xin cầu Phật
Mong được tĩnh tâm ở chốn này.

14-8-2017
Phan Liên Khê